جهیزیهحقوق خانواده

دعوی استرداد جهیزیه

در اکثر مناطق ایران رسم بر این است که زن برای آغاز زندگی مشترک لوازمی را به عنوان جهیزیه به منزل شوهر خود می آورد ، این لوازم متعلق به زن می باشد که طبق لیست سیاهه وارد منزل شوهر گردیده و شوهر صرفاً حق انتفاع از ان را دارد ومعمولا هر زمان که بحث جدایی و طلاق پیش می آید زن میتواند نسبت به استرداد ان اقدام نماید که در این مقاله به تمام موضوعات آن خواهیم پرداخت.

استرداد جهیزیه طبق لیست سیاهه

 سیاهه لیستی از لوازمی می باشد که معمولا خانواده دختر آن ها را خریداری نموده است و درآن قیمت و مدل اجناسی که خریداری شده است قید میگردد  و به امضاء شوهر و شهود میرسد.

معمولا مرد هم چند قلم از اجناس بزرگ را خریداری می نمایند مانند (یخچال، ماشین لباسشویی، تلویزیون، فرش، سرویس چوب و…) که در لیست سیاهه زن ثبت می شود و در هنگام استرداد جهیزیه توسط زوجه، زوج باید با ارائه فاکتور، شهادت شهود و سایر ادله اثبات نماید که این اسباب متعلق به وی است و زن نمی تواند آن ها را استرداد کند.

همچنین باید بدانید ممکن است در طول زندگی مشترک لوازمی جدیدی توسط شوهر خردیداری شود یا جایگزین لوازم فرسوده گردد که این لوازم جزو جهیزیه زن محسوب نخواهد شد.

با توجه به بیانات فوق زوجه میتواند با لیست سیاهه که به امضاء زوج و شهود رسیده است دادخواستی مبنی براسترداد جهیزیه تقدیم دادگاه دارای صلاحیت نماید.

نحوه طرح دعوی برای استرداد جهیزیه طبق لیست سیاهه

استرداد جهیزیه بدون لیست سیاهه

 در دعاوی متعدد برای بنده پیش آمده است که برخی موکلین به لیست سیاهه دسترسی نداشته بودن و بنده با ارائه فاکتورهای خرید، قبض ارائه ماشین های حمل جهیزیه به منزل شوهر،شهادت شهود، تنظیم استشهادیه  و سایر ادله توانستم قسمت زیادی از حق موکلم را زنده نمایم.

استرداد جهیزیه

نحوه طرح دعوی استرداد جهیزیه ودادگاه صالح به رسیدگی

در دعاوی با ارزش زیر 20 میلیون تومان شورای حل اختلاف صالح بر رسیدگی می باشد.

در دعاوی با ارزش بالای  20 میلیون تومان دادگاه خانواده صالح بر رسیدگی می باشد.

رویه قضایی طرح دعوی استرداد جهیزیه

◉ معمولاً قبل از تنظیم دادخواست اظهارنامه ای تنظیم وبه زوج ابلاغ میگردد.

◉ سپس در ابتدا باید به دفاتر پیشخوان خدمات قضایی مراجعه نموده و دادخواست استرداد جهیزیه را مطرح نماید و ضمائم و مدارک و فاکتور ها، سیاهه و… را به پیوست دادخواست ثبت نمائید.

◉ باید توجه کنید که از مهمترین بخش این دادخواست مشخص کردن خواسته و بهای خواست است زیرا که دادگاه صرفا به همان مقدار درج شده در دادخواست ترتیب اثر خواهد داد. (استرداد جهیزیه مقوم به …. میلیون ریال می باشد.) که بر اساس ان هزینه دادرسی تعیین می شود.

◉ طبق ارزش جهیزیه دعوی به مرجع صالح ارجاع میگردد که در حوزه ملک مسکونی بوده که جهیزیه در ان  مورد استفاده قرار میگرفته است.

◉ سپس تاریخ جلسه رسیدگی به خواهان و خوانده در سامانه عدل ایران ابلاغ میگردد.

◉ زوج در صورت محکوم شدن میتواند نسبت به تجدید نظر خواهی اقدام کند.

هزینه  استرداد جهیزیه چقدر است و بر عهده کیست؟

هزینه استرداد جهیزیه وبسته بندی لوازم بر عهده زوجه (زن) است و طبق تعرفه فعلی هزینه استرداد ، حدوداً سه و نیم درصد ارزش کل جهیزیه زوجه است که در هنگام ثبت دادخواست در بخش خواسته و بهای خواست در دادخواست قید شده است.

متاسفانه به دلیل ضعف در قوانین ونبود قوانین جامع در خصوص دعوی استرداد جهیزیه در پرونده ای زوج جهیزیه زوجه را از منزل استیجاری در مشهد خارج نموده بود و به شهر زنجان منتقل نموده بود که بعد از محکوم کردن زوج توسط بنده دادگاه زوج را ملزم به استرداد جهیزیه در مشهد ننمود و هزینه حمل، بسته بندی را بر عهده زوجه دانست.

هزینه استرداد جهیزیه چقدر است

مطالب مشابه : نحله وشرایط درخواست آن(در یک برگه جدید مرورگر باز میکند)

مدت زمان دعوی استرداد جهیزیه چقدر است؟

معمولا مدت زمان مشخصی را نمی توان برای دعوی استرداد جهیزیه پیش بینی نمود چون دعوی بسیار پیچده ای می باشد ولی بعد از انجام مراحل قانونی حتی قبل از طلاق زن میتواند جهیزیه خود را مسترد نماید.

در برخی موارد زن میتواند علاوه براسترداد جهیزیه ادعا نماید که استفاده از جهیزیه توسط همسرش مجانی نموده و اجرت المثل ان را هم مطالبه کند.

مدت زمان طرح دعوی استرداد جهیزیه

مجازات فروش جهیزیه توسط شوهر چیست؟

از انجای که جهیزیه متعلق به زوجه است و زوج گاهاً از روی عصبانیت و اگاه نبودن به قوانین ولجبازی نسبت به فروش جهیزیه اقدام میکند.

زوجه در این مواقع میتواند همسرش را به فروش مال غیر متهم کند و حکمی که برای فروش مال غیر صادر میشود یکسال حبس بدون تبدیل به جزای نقدی است.

همچنین در صورتی که این اتفاق بیفتد زوجه میتواند دو برابر ارزش جهیزیه اش را بصورت نقدی از زوج مطالبه کند.

شکایت از شوهر به جرم فروش جهیزیه

شکایت از شوهر به جرم خیانت در امانت

این شکایت از زمانی مصداق پیدا خواهد کرد که طرفین طلاق گرفته باشند یا جدا از یکدیگر زندگی کنند و جهیزیه در تصرف شوهر باشد، و یا به هر طریقی که زن شوهر را مانع از هر گونه تصرف، تصاحب، تلف و استعمال از جهیزیه کرده باشد وبه شوهر اخطار نموده است که جهیزیه را به وی پس دهد.( این اخطار و اطلاع میتواند بصورت شفاهی، اظهارنامه، دادخواست و… می تواند باشد.)

از زمان اگاهی از موضوع باید شوهر نسبت به استرداد اقدام نماید و ازان زمان این جهیزیه در نزد وی به عنوان امانت محسوب میگردد و وی امین اموال زوجه محسوب خواهد شد.

سپس زوجه باید با طرح دعوی خیانت در امانت باید اثبات کند که این اموال نزد شوهرش امانت بوده و وی با اطلاع از این موضوع نسبت به تلف، تصاحب، و … اقدام نموده است و موجب ضرر مالک (زن) گردیده است واقدامات شوهر همراه با سوء نیت بوده است و احراز صحت این سوء نیت با دادگاه است.

مجازات خیانت در امانت مطابق ماده  674 قانون مجازات اسلامی به حبس از 3 ماه تا 1 سال ونیم می باشد.

آیا میتوان بدون اجازه شوهر جهیزیه را از منزل خارج کرد؟

بله میتوان بدون اجاره و اطلاع شوهر اقدام به استرداد جهیزیه طبق لیست سیاهه نمود زیرا زن مالک جهیزیه است و وظفه قانونی برای اوردن یا نگه داشتن جهیزیه در منزل شوهر ندارد و هر موقع که بخواهد میتواند ان را مسترد کند و لذا تاکید میشود صرفاً ان چیزی که متعلق به زن است و خریداری نموده است را میتواند از منزل شوهر خارج نماید.

طبق تجربه وکلای دادثنا در اکثر دعاوی که مبنی بر سرقت زوجه توسط زوج از منزل مشترک مطرح میشود به دلیل نبود عنصر معنوی جرم (سوء نیت) به نتیجه مطلوب نمی رسد.

لذا توصیه وکلای دادثنا به شما این است که اگر قصد خروج جهیزیه از منزل مشترک  را بدون اطلاع شوهر دارید حتما چند نفر را شاهد بگیرید که چه لوازمی از منزل خارج میکنید.

خروج جهیزیه بدون اجازه شوهر از منزل

سخن پایا نـــــــﮩﮩ٨ﮩ💙ـﮩ٨ﮩﮩ

در مطالب فوق تمام تلاشمان را کردیم کلیه موضوعات را طبق رویه وقوانین جدید برای شما عزیزان مطرح کنیم ولی اگر ابهامی دارید وبه پاسخ خود نرسید ان را در انتهای همین پست مطرح کنید تا درکمترین زمان به ان پاسخ دهیم و درصورت نیاز به وکیل متخصص دعاوی خانواده هم اکنون از طریق شماره ذیل با ما تمای بگیرد.

09156542531


پرسش و پاسخ متداول

✔️ شوهرم برای استرداد جهیزیه محکوم شده ولی معلوم نیست جهیزیه رو کجا برده چکار باید بکنم؟

با سلام شما میتوانید اعلام سرقت نمائید.

✔️ خانومم برای استرداد جهیزینه درخواست تامین خواسته داده منظور چیه؟

قرار تامین خواسته یکی از ابزار احتیاطی است که همسرتون عین اموال یا سایر اموال رو تا پایان رسیدگی توقیف میکندتا از نقل و انتقال ان جلوگیری کند تا به حقوق مالی خودش برسد.

✔️ اگر سیاهه نداشته باشم و شهودم خواهر برادر وخانواده ام باشد میتوانم اقدام کنم؟

بله میتوانید دادخواست تنظیم نمائید و منعی برای حضور این شهود وجود ندارد.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا